Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi

18.02.2015
Sayı 9

Filmin çekimlerinin yapıldığı mahalle Çinçin, Ankara’nın yoksulluğu ve sıkıntılarıyla en bilinen mahallelerinden birsidir. Yıllardır, kendine benzeyen diğer mahallerde olduğu gibi devletin “suç” ve “suçlu” yükünü sırtlanan bu mahalle, yerleşim itibariyle Ankara’nın 1950’li ve 1960’lı yıllarında, ülkenin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden yoğun bir göç almış, eski yerleşimlerden olan Ankara Kalesi’ne nazır dağlık ve yüksek bir bölgede kurulan gecekondu mahalleleriyle var olmuştur.

Yazı: "Ve Sanat Atölyesi"

“Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” sinema filmi projesi, ilk olarak 2011 yılının kış aylarında tasarlanmış ancak maddi kaynakların yetersizliği ve proje bileşenlerinin tanınır olmaması nedeniyle proje ertelenmişti. Daha sonra hem kendimizi geliştirmek hem de filmin koşullarını sağlamak için Mynet ile işbirliğine girişildi ve sekiz bölümden oluşan bir internet dizisi olarak yeniden kurgulandı. “Yolunda A.Ş. Bir Ankara Dümeni” adıyla oluşturulan dizi, Ankara’nın Çinçin Bağları mahallesinde 14 yaşında logar kapağı çalmaktan cezaevine girmiş üç arkadaşın Fehmi, Ramo ve İbo’nun, mahallenin yoksullarına senet imzalatan insanların cezalandırılmasından, sahte bal satanlardan hesap sormaya kadar ortak sorunlara cevap bulma hikayelerini anlatmaktaydı.

Yine aynı karakterler üzerinden kurgulanan “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi” sinema filminin ana ekseni ise kentsel dönüşüm üzerine kuruldu. Dört yıl önce mahalleye gelen kentsel dönüşüm, mahallenin bir bölümünü yıkmış, İbo ve Ramo da bu yeni yapılan bloklara borçlanarak taşınmışlardır. Şimdi ise aynı şirket, “Tam-Gaz İnşaat”, mahallenin geri kalanını yıkmak istemektedir. Mahallede yapılan toplantı sonrasında, Fehmi ve arkadaşları bu işten kaçışın olmadığını anlarlar. Fehmi ve arkadaşlarının öncülüğünde mahallelinin ortak çabasıyla, yıkımı gerçekleştirecek şirkete bir dümen hazırlanır.
Filmin çekimlerinin yapıldığı mahalle Çinçin, Ankara’nın yoksulluğu ve sıkıntılarıyla en bilinen mahallelerinden birsidir. Yıllardır, kendine benzeyen diğer mahallerde olduğu gibi devletin “suç” ve “suçlu” yükünü sırtlanan bu mahalle, yerleşim itibariyle Ankara’nın 1950’li ve 1960’lı yıllarında, ülkenin özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgesinden yoğun bir göç almış, eski yerleşimlerden olan Ankara Kalesi’ne nazır dağlık ve yüksek bir bölgede kurulan gecekondu mahalleleriyle var olmuştur. Kurulan bu kültür, devletin dönem politikalarında “seçim yatırımı”ndan öteye gitmeyen, yüzsüz ve pragmatik niyetlere konu olmuştur. Bir seçimde yol gelir, bir seçimde su. Başka bir seçim döneminde, devletin yerleşime müsaade ettiği gece “konan” bu yapılar tapuyla tescillenir. Tabi bir kısmı. Ülke serbest piyasa ekonomisi ve kapitalist üretim ilişkileri minvalinde şekillenirken, bu toplumsal ilişkilerin bir ürünü olan kent de aynı oranda değişime uğrar. “Kent merkezi” kavramı ve sınırı yokmuş gibi görünen “yapılaşma”, “inşaat” arzusu, şehrin merkezi genişledikçe, bu merkez sınırlarında kalan yoksul mahallere de göz dikmeye başlar. TOKİ eliyle yürütülen bu operasyon, zaten fişlenmiş, uzun yıllar suça zorlanmış, çoğunlukla barındığı evinden başka hiç bir mülkü olmayan binlerce kent yoksulunu evlerinden etmeyi, yıllardır var ettikleri kültürü yok ederek yaşam alanlarını rant uğruna “binalaştırmayı” ve böylece yeni sahiplerine daha rahat peşkeş çekmeyi amaçlamaktadır. Evlerinden, yaşamlarından edilen binlerce insan, şehrin en ücra köşelerine inşa edilen, toplumsallıktan uzak, geçmişsiz ve kişiliksiz binalara hapsedilmeye zorlanmıştır.

Ülkenin temel problemlerinden biri olan ve son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm gibi toplumsal bir gerçeğin sinemaya aktarılma dene- mesi, filmin tonunu da etkilemiş ve hikaye toplumcu gerçekçi bir kara-mizah olarak hayata geçirilmiştir. Şu sıralar kurgusu devam eden “Yolunda A.Ş. Çinçin Bağları Hikayesi sinema filminin 2015 Şubat ayında vizyona girmesi planlanmaktadır.
Sayı 9
Tuhaflıklar Anı - Bırak Güneş İ�... Can Dağarslanı Söyleşisi