Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Yanılsamalı Söyleşiler

17.02.2015
Sayı 2

Genç fotoğraf sanatçısı Şener Yılmaz Aslan’a ait “Yanılsamalı Söyleşiler” fotoğraf serisi ilk kez geçtiğimiz yıl “Ünifotofest” kapsamında Galata Fotoğrafhanesinde sergilendi.

2011 yılında başladığı fotoğraf serisinde, sürrealist sanatçıların ilham alma yöntemine benzer olarak, bir rüyanın etkisini yansıtıyor. Daha çok kent mimarisi ile ilgilenen Aslan, tıpkı insanların giyim kuşamıyla kendini yansıtması gibi mimari yapıların da toplum bilincini ve gerçekliğini ifşa ettiğini düşünüyor. “Yanılsamalı Söyleşiler” serisinde ise bu ifşayı görsel bir dile döküyor.
"Bir rüyadan yola çıkarak modern kent mimarisi gerçeğini kurcalamaya başladım. Çeşitli sorgulamalarım sonrasında var olan durumun 'Traji-estetik' olduğu kanısına vardım.
Toplumun ise bu traji- estetik durumun yalnızca estetik ve büyüsel yönüyle ilgilendiğini ve bu yüzden çabucak ikna olup sessizliğe gömüldüğünü fark ettim.
“Yanılsamalı Söyleşiler” isimli fotoğraf serisinde; modern mimari ile sistem eliyle yürütülen güncel "dönüşüm" sürecinin birlikte sorgulanmasına aracı olmaya çalıştım. Topluma dayatılan ve bir şekilde ikna edilip içine hapsedildiğimiz yeni kent mimarisi içinde, yabancılaşmanın alegorik bir betimlemesini sunmayı denedim."
Sayı 2
Sunay Akın ile İstanbul Oyuncak Müz... Bir Tasarımın Hikayesi: 'Frame'