Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Tertium Non Data / Gülnur Özdağlar

27.02.2015
Sayı 3

“Tertium Non Data”, Gülnur Özdağlar’ın PET şişeleri dönüştürerek yaptığı nesnelere verdiği isim. Latince bir simyacı deyişi; "Üçüncü Veri Yok" demek... Bir elementin diğerine, örneğin tenekenin saf altına dönüşümü esrarengiz bir süreçtir. Dönüşümü etkileyen 3. şeyin ne olduğu bilinemez. Evsel bir atıktan güzel ve kullanılabilir bir nesneye dönüşümün bilgisi de bu çerçevede bir ‘3. veri’...

Bugün dünyada plastiklerin geri dönüşümü ile elde edilen malzeme her zaman ilk haline kıyasla daha düşük kalitede oluyor, her dönüştürme eninde sonunda kullanılamaz bir atıkla sonuçlanıyor. Cam, kağıt ve metalin tersine, yeniden dolaşıma ancak daha düşük bir formda girebilen bu plastikler, Gülnur Özdağlar’ın elinde yeni bir dünyanın değerlerini yüklenerek reenkarne oluyorlar. Malzemeye ilk kullanım ile eksilen değerini aşacak yeni bir değer eklendiğinde artık geri değil ileri-dönüşüm'den (upcycling) söz etmek mümkün oluyor.
Gülnur, PET şişeleri toplayıp, kesip, ısıtıp, eritip, delip, yeniden biçimlendirerek arzu uyandıran nesneler, mücevherler, aksesuarlar haline getiriyor. Gelecekte beşikten mezara değil tekrar beşiğe kayıpsız dönecek yeni bir plastik madde olacağına, bunun “biçimlerin yaratılışına yön vereceğine”, geridönüşüm, hatta ileridönüşümle değil “karmik telafi” ile uğraşılacağına, yani daha güzel bir dünyaya inanıyor.
www.gulnurozdaglar.com
Sayı 3
Notonlyİstanbul Merve Atılgan