Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

08.06.2015

Tekrarsız - KİL

Galip Körükçü (Chez Galip) Çömlekçi / Potter Nevşehir - Avanos "Çömleğin toprakları, Kızılırmak’ın eski yataklarından ve Avanos’un çevresinde bulunan dağlardan alınır. Daha sonra bu birbirine karıştırılarak su ile hamur yoğurur gibi yoğurularak çamur adını alır. Taşsız toprakları bulmak gerekir, molekül bağları birbirini sıkıca tutması gerekir, eğer tutmazsa burada biz dönerken şekil veremeyiz." "The raw clays of our pots come from the old stream beds of Kızılırmak River and the mountains surrounding Avanos. Then the clay is mixed with water and is kneaded like dough, being given a name, Mud. The clays without stone should be obtained, molecular bonds should be fastened on tightly, if it doesn’t withstand, we could not shape while it is turning,"


En Beğenilen Videolar

Tekrarsız - Sır Tekrarsız - DÜĞÜM