Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Performans Belleği

10.12.2015
Sayı 12

50 yılı aşkın bir süredir Performans sanatı, çağdaş sanat tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İnsan vücudunu ana malzemesi, enstrümanı ve sanatsal çerçevesi olarak kullanırken, sosyo-politika, psikoloji, sosyoloji, cinsellik veya feminizm gibi toplumsal meseleleri yeniden gözden geçirir. Performans sanatçısının izleyici önünde performansını gerçekleştirdiği an temel öneme sahiptir.

Marcus Graf


Fotoğraf veya video gibi mecralarla nakledilen o an, enerjinin büyük bir kısmı yok olurken, performans sanatçısının zamanı ve mekanı izleyiciyle paylaştığı sürecin özgünlüğü bu disiplinin ruhunu, özünü oluşturmaktadır. Bu yüzden de performans sanatını kaydetmek, arşivlemek ve iletmek çok zordur. Asıl soru da budur; performans gerçekleştikten sonra ne olur? Performans sanatını nasıl ve ne şekilde arşivleyebilir ve sunabiliriz?


      Performans Belleği Sergisi


Plato Sanat’taki bu sergi 8 Türk performans sanatçısını bir araya getirmiştir. Bu sanatçılardan bazıları kendilerini veya başkalarını video performanslarında kullanırken, bir kısmı da canlı performans temsillerini sunmuşlardır. Türkiye’de sosyolojik sebeplerle performans sanatının çok gelişmiş olduğu söylenemez, bu yüzden de Plato Sanat’taki Performans Belleği sergisi bu disiplinin gelişimini desteklemeyi hedeflemiştir.


      

Didem Erk, Abrogation


8 sanatçının eserlerini sunmanın yanı sıra sergi aynı zamanda performans sanatının kaydedilmesi, sunumu ve arşivlenmesi üzerinde de durmuştur. Bu yüzden video ve fotoğraf gibi geleneksel yöntemlerin yanısıra performanslar sırasında kullanılan türlü objeler de sergilenmiştir. 

Genco Gülan


Performans Belleği sergisi bu bağlamda her şeyin temsili ve sembolik olduğu sanatsal bir tecrübe yaratmaya çalışarak canlı performanslardan bilhassa kaçınmıştır. Neticede ‘beyaz küp’ içinde ‘gerçek hayat’ yoktur. Bu yüzden de Performans Belleği sergisi kendi temsili ve sanatsal özgünlüğü bağlamında performans sanatının sunum biçimine odaklanmıştır.


     

Ferhat Özgür


Kapak Görseli: Nezaket Ekici Performansından

Sayı 12
Gerçeklik Acıdan Kopan "Aziz" Bir Ka... Emir Aksoy - Müzik