Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Ofis Olarak İstanbul

20.02.2015
Sayı 6

Nitelik, fikri mülkiyetin korunması ve acil durum yönetimi küresel şehir piyasasında rekabet eden her şehrin temel ilkeleridir. İstanbul’un ticaret ve turizm sektörlerinden dinamik sinerji oluşturma fırsatı vardır, ancak bu ilkeler gözetilmezse şu anda bunların ikisi de gereksiz risk altına girer. İstanbul’un hızlı ve planlanmamış büyümesine, sadece son zamanlarda uluslar arası standartlara uyum sağlayan inşaat standardına ve yerel mevzuatın giderek daha fazla zorunlu kılınmasına bakılarak, mevcut binaları yenilemeyi amaçlayan şehir doldurma projelerinin vakti gelmiştir ve bunlar hayat güvencesinin uluslar arası standartlarını karşılayabilir ve bilgi sermayesinin mülkiyet hakkına ait olmasını sağlayabilir.

I. Şehir

Şehirlerin kapsamlı yer ağları geleceğin iş alanlarının yaratılmasında çok önemli bir kaynaktır. Melez bir çalışma ortamında fiziksel çevre organizasyonun insan sermayesinin değerini n gelişmesine yardım ederken sanal çevre organizasyonun bilgi ve veri kaynaklarına ev sahipliği yapar. Bu bağlamda geleceğin iş yeri, sürdürülebilirlik, her yerde ve her zaman bulunan teknoloji, kaynakların devamlı yenilenmesi ve daha sınırsız ve homojen bir dünya tarafından tanımlanan Yeni Ekonomide rekabete giren her şehrin ilgilenmesi gereken bir konudur.

II. Ofis Olarak Şehir

Her zaman her yerde bulunan şehre amacı erişimi, refahı, hareketliliği ve katılımı artırmak olan mobil, kablosuz ve geniş bantlı teknolojilerin kullanılmasıyla ulaşılır. Bu esnada iniş merkezleri, iş salonları, kongre merkezleri, konferans tesisleri ve uluslar arası buluşma yerleri çalışma biçimlerimiz için önemli çevreler olarak popülerlik kazanmaktadır. İstanbul gibi bölgesel ekonominin merkezi, uluslar arası olayların aracısı ve kültür/turizm refahının vekilharcı olan şehirler için, bu yeni çalışma biçimlerini ve organizasyonların dağıtılmış iş güçlerini destekleyecek güçlü şehir merkezleri adına olan küresel beklentiler ,olaylara ev sahipliği yapmak ve iş güçlerini konumlandırmak için hangi şehirlerin seçileceğine karar verir.

İş yerimizde birçok kişinin kullandığı bir bilgisayar varken ergonomi ve sosyalleşme esas kaygılarımızdı, bir kişinin bilgi alt yapısını inşa etmek için kullandığı bir bilgisayar varken “akıllı binalar” bina tasarımında kararları veriyordu. Bugün, bir kişinin kullandığı birçok bilgisayar varken kamusal alan sanal ve fiziksel iş yerlerimizde kullandığımız çeşitli ayarlamalara entegre oluyor. 20. yüzyıl ofis paradigmasının uç tasarımlarından organizasyonun insan kaynaklarını yeniden konumlamak için olan bu ayrılış geleneksel olarak bir organizasyonun bireysel olarak sahip olunan alanlarıyla veya “gerektiği gibi” temelinde paylaşılan çalışma alanlarıyla birlikte sanal iş çevrelerine adanmış “ofis” binalarında bulunurdu. Kilit motivasyonlar zaman kullanımında daha fazla kontrol sağlamak ve çalışma ortamı ile gerekli görevleri eşleştirebilmektir. Bu dönüşüm yüz yüze iletişimi (f2f) düzenleyebilen, değiştirebilen veya vurgulayabilen ICT desteğine çok büyük önem vermiştir. Aynı zamanda yaşama, çalışma ve hareket etme arasındaki sınırları belirsizleştirir. Bu belirsizleştirme, alan talebe göre, saatlik, günlük, aylık ya da hizmete bağlı olarak satın alındığından yere sahip olmanın önemini azaltır ve organizasyonun daha geniş bir şehirli çalışma düzenlemesini kullanmasına olanak sağlar.

III. Ofis Olarak Şehir İstanbul

Nitelik, fikri mülkiyetin korunması ve acil durum yönetimi küresel şehir piyasasında rekabet eden her şehrin temel ilkeleridir. İstanbul’un ticaret ve turizm sektörlerinden dinamik sinerji oluşturma fırsatı vardır, ancak bu ilkeler gözetilmezse şu anda bunların ikisi de gereksiz risk altına girer. İstanbul’un hızlı ve planlanmamış büyümesine, sadece son zamanlarda uluslar arası standartlara uyum sağlayan inşaat standardına ve yerel mevzuatın giderek daha fazla zorunlu kılınmasına bakılarak, mevcut binaları yenilemeyi amaçlayan şehir doldurma projelerinin vakti gelmiştir ve bunlar hayat güvencesinin uluslar arası standartlarını karşılayabilir ve bilgi sermayesinin mülkiyet hakkına ait olmasını sağlayabilir. İletişim ve örgülenimi geliştirecek güçlü bir şehir tesisleri ağı, şehrin –kitlesel veya vadesi geçmiş yabancı yatırım dahil- yatırım edinme ve bu yatırımı elinde tutma becerisine muazzam değer katacaktır.

Organizasyonlar, Büyüme ve Alan

Mimari, mühendislik, finansal, inşaat ve düzenleme sektörlerindeki birçok soyut veya somut etkilerden olayı İstanbul’un bina yığını genel olarak yaşlanmakta olan binalardan ve yüksek kaliteli ofislerin eksikliğinden oluşmaktadır. Mevcut erişilebilir ofis varlıkları mimari ve teknik açıdan düşük kalitededir ve bu durum sadece yatırımcıların şevkini kırmakla kalmaz, Türk organizasyonlarının bilgi sermayesinde gözlemlenen düşük verimlilik ölçülerine de bir açıklama getirebilir.

Tesis Kümeleri

Ayrıca, şehirdeki doğaçlama iş yerlerinden ve talep üzerine olan ofis alanlarından tamamen faydalanabilmek için gereken hizmet ve ulaşım altyapısı da zayıftır. İnternet Kafeler halen çok azdır (Hava alanı, Taksim- Beşiktaş, Zincirlikuyu-Şişli, Levent, Maslak, Kozyatağı, Altunizade, Kavacık) Kafe Ofisler son altı ayda Starbucks ve Burger King ile artmaktadır. Akran grubu iletişimini ve organizasyon dışında bağ kurmayı sağlayacak Profesyonel kulüpler oluşturulmamıştır. Otel lobileri şehir çalışma alanı tesislerinin en güçlü boyutudur. Kapsamlı olarak kullanılmaktadırlar ve çoğunda iş merkezleri ile kablosuz erişim bulunmaktadır. Sunulan ofisler ve Ziyaret edilen iş merkezleri özellikle beş yıldızlı uluslar arası oteller ve Reguler tarafından sunulmaktadır. Aksi halde şehirde talep karşılığı sağlanabilecek yukarıdaki destek tesisleri içselleştirilmiştir.

Teknoloji, Araçlar ve Alan

İnternet kullanıcılarının, internet hizmeti sağlayıcılarının sayısının, PC sahiplerinin, hücresel kullanıcıların ve telefon kullanıcılarının piyasa penetrasyonu için olan küresel istatistikler, hızlı biçimde ofis olarak şehre dönülebilecek şehirler için ICT penetrasyonunun, alt yapı ve aboneliğin köşe taşları olduğunu açıkça göstermiştir. Türkiye’nin ICY altyapısı yatırımı %10 ile %20 arasında sabit bir şekilde büyürken, güçlü bir telekomünikasyon altyapısı kuran şehirler yeni bilgi ekonomisinde yer almak için önemli avantaja sahiptir. Bu daha donanımlı şehirler küresel şehir piyasasında yatırım ve turizm (konferans verme) çekmek ve şehir tecrübesini talep eden iş gücünü doyururken bölgesel ekonomik merkezler olarak hareket etmek (buluşma noktaları-yaşama noktaları) konusunda daha çekicidir ve daha çekici olmaya devam edecektir.
IV. Ofis olarak Şehir İstanbul Trendleri
İstanbul için Ofis Trendleri

Yerleşimin bilincinde hesaplama, kent aracıları ve etkileşime açık kamusal alan ofis olarak şehrin zeminini teşkil eder. Bu yeni araçlar bir kişi-birçok bilgisayar paradigmasının fırsatlarını kullanır. Yerleşim farkındalığı Coğrafi konumlandırma sistemi (GPS) ve Coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ile sağlanır. GPS doğru zamanda doğru içeriği edinmemizi sağlarken, GIS uzamsal stratejik düşünmeyi planlama ve modelleme için vazgeçilmez hale gelmiştir. GIS veri ve alanı birbirine bağlar ve hem ayrı hem de kümelenmiş yer bilgisine erişmemizi sağlar. Yerleşim Farkındalığının başka bir önemli boyutu da Kent Aracılarıdır. Kent aracıları bir grup veya birey profilini, karı, yerleşkeyi, alışkanlıkları ve bilgiye erişimin diğer yollarını ifade eder, tercihe göre özelleştirilmiş bilgiyi dağıtır veya kişileri birbirine bağlar. Hep birlikte GPS, GIS ve Kent Aracıları kamu alanı ile etkileşimin yeni fırsatlarını sağlarlar. Türkiye değeri sonradan anlaşılmış ayrıcalıklı bir pozisyona sahip olduğu için, yüz yüze iletişim araçlarının yeni jenerasyonuna doğrudan atlayabilir. Dahası, yerel kültür ve etkileşim bu her yerde bulunan şehir altyapılarının kullanımını kendine özgü biçimde şekillendirecek ve Kore’de görüldüğü gibi Türk organizasyonlarından uluslar arası araştırma ve geliştirme topluluklarına büyük katkılar yapılmasını teşvik edecektir.

V. Ofis olarak Şehir İstanbul Trendleri

Karıştır- Çevrimiçi ve Çevrim dışı

Alanı yoğunlaştırmak, tekrarlamayı azaltmak ve ulaşım sistemlerimize aşırı yük olan büyümeden vazgeçmek için erişilebilir teknolojileri, araçları ve düzenlemeleri ne kadar çok kullanırsak Yeni Ekonomide amaçlarımıza ulaşmaya o kadar çok yaklaşırız.

Çevrimiçi-Çevrimdışı

Tecrübeyi kişiselleştirme becerisiyle birlikte tecrübe İstanbul’un organizasyonları ve kamusal melez çevreleri için alan yapımında yeni bir çağı başlatabilir. Aynı zamanda, küresel piyasada yer alan her organizasyonun temel kaygıları yeni fikirler ve hizmetler üretmek, değişen piyasa koşullarıyla veya beceri gereklilikleriyle baş etmek, kısıtlı zaman ve kaynakların en etkili kullanımı için şehri yeni biçimlerde kullanmak, güvenlik ve modern işin gerekliliklerini karşılarken bireylere ihtiyaç duydukları desteği vermektir.

İstanbul bu kilit kaygıları aksatmaktan ziyade geliştirecek bir ortam olabilir mi?

Birçok uluslar arası şehir küresel şehir piyasasında yer alacak “Dijital Şehirler” planlıyorlar. Ancak İstanbul’un kendine özgü topografisi ve şehir coğrafyası şehre var olan sekiz merkezi iş bölgesini dağıtılmış bir BT ağına dönüştürecek ve şehri ofis “düğümleri” haline getirecek bir alternatif sunuyor. Daha sonra bu düğümler etraflarındaki genellikle tarihi ve ilginç anormallikler açısından zengin yapıyı çevrimiçi ve çevrim dışı çevreleri birbirine karıştırarak ofis ağı olarak şehri üreten destek merkezlerinde ve tesislerde kullanabilir.

Eylemler

Her yerde bulunan bir şehir haline gelmesi için İstanbul’a dört eylem önerilir, eylemlerin hem kısa hem de uzun dönemli sonuçları vardır: ICT altyapısının (GPS ve GIS dahil) ICT araç ve cihazlarının dağıtımı için geliştirilmiş koşullara güçlü biçimde girmesi. Bu doğru bilginin doğru yere ve zamana nasıl eşleştirileceği konusunda daha iyi bir anlayış sağlar.

Çevrim dışı: İnşa et, geniş bant penetrasyonunu 2010 itibariyle %80’e çıkar Çevrimiçi: Yazılım ve uygulamalarla sağla

Nitelik, güvenlik ve bu fiziksel, melez ve sanal yerler ağına erişim İstanbul’un yeni nesil şehir piyasasında uluslar arası bir lider olmak konusundaki ciddiyetini ortaya koyacaktır.

Çevrimdışı: Yol işaretli ve Yön bulmalı Kablosuz Parklar, Yerleşim Farkındalığı SMS turları Çevrimiçi: IP Koruması

Servis sağlayıcıları MMS, Blackberry veya Kent Aracılarındaki bilgiye erişimi hızlandırmak için katma değer hizmetlerinin zengin bir portföyünü oluşturmalıdır. Türkiye’nin en büyük sektörü turizmdir ve İstanbul kültüre, tarihi, doğal ve dinlenmeyle ilgili olarak ziyaret edilmek istenen bir şehirdir. Çıkar grupları arasındaki (belediye, turizm ve iş yerleri) bir sinerji konferansları, küresel buluşma noktasını ve bölgesel ofis merkezlerini ele geçirmek için anlamlı senaryolar üretecektir. Turizm ve çevrimiçi erişilebilir çok ortamlı içeriğe ve içerik özelleştirmesine sahip belediye yatırım ağı arasındaki bir ortaklık hem çevrimiçi hem de çevrimdışı yerlerde kullanılacak eşsiz tecrübeler kazandıracaktır. Şehirde talep üzerine güçlü tesislerin temelini oluşturmada önemli rol oynayan mevcut örgütsel ve ekonomik alt yapı turizm ve eğitimdir. Bu hizmet merkezlerinin şehrin mevcut özelliklerine bağlanması örgütsel kültür ve toplumu güçlendirir. Bu hizmet merkezleri ağı geleneksel oteller modelinden ayrılıp bağlı taşıma istasyonlarına/merkezlerine, tarihi şehir merkezlerine, kültürel merkezlere ve diğer tesislere dönüşebilir.

Çevrimdışı: Sunulan Ofisler/İş Salonları Çevrim içi: Blackberry, Kent Aracısı MMS hizmetleri

Ofis olarak İstanbul konusunda bir fikir değişimi sağlayacak bir dizi küçük, karşılanabilir ve gözle görülür proje gösterileri. Proje gösterileri sakinleri, ziyaretçileri ve yatırımcıları hayatlarını ve şehirle ilişkilerini geliştirecek yeni iletişim yolları bulmaya teşvik etmek için kamuya açık ve yarı açık yerlere kurulu-çalışmayı, yaşamayı ve hareket etmeyi harmanlar. Hayal ettiklerimizin keyfini çıkarmak Ofis olarak İstanbul için yeni etkileşimler keşfetmek konusunda önemli bir başlangıç yeridir. Melez çevreleri nasıl yerleştireceğimize dair tehdit içermeyen tecrübeler bize sanal ve fiziksel mekanlar birbirine karışırken nasıl etkileşim kuracağımız, anlamlı düzenlemeleri nasıl düzenleyip kullanacağımız hakkında bilgi verir. Örneğin, şehir hakkındaki bilgimizi artırabilir, mekan hakkındaki tecrübemizi zenginleştirebilir, şehir çevresini kişiselleştirebilir, fiziksel şehirde doğru navigasyon sağlayabilir, sosyalleşme biçimimizi dönüştürebilir, zihin paylaşımına erişimimizi artırabilir ve dijital ayrışmanın vurgulanmamasını sağlayabilir.

Sayı 6
Sürdürülebilirlik Erdal İnci Söyleşisi