Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Green Office ile Ofisler Doğa için Harekete Geç...

17.02.2015
Sayı 2

WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Green Office Programı, doğal kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak ofislerin sürdürülebilir çevre politikaları geliştirmelerine ve etkin bir çevre yönetim sistemi oluşturmalarına destek oluyor.

WWF, insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki baskısını, Ekolojik Ayak İzi’ni, azaltmayı amaçlıyor. Bu hedefe yönelik WWF-Türkiye’nin yürüttüğü Green Office Programı ofislere doğayla daha uyumlu süreçleri geliştirmelerine fırsat veriyor. Program başta karbon emisyonu olmak üzere enerji tasarrufu, yenilenebilir kaynaklar, doğal kaynakların bilinçli kullanımı ve yaşam tarzının değiştirilmesi konularında ofis çalışanlarında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.
Green Office Programı, katılımcı şirketlerin ofis kaynaklarını ve tüketimini sistematik bir şekilde değerlendirerek ilgili tasarruf kriterlerinin belirlenmesine ve bu çerçevede ofislerin kendi çevre yönetim sistemlerini yaratmalarına olanak sağlıyor.
WWF-Türkiye’nin Green Office Programı, şirket çalışanlarının katkısıyla ofisteki mevcut kaynak kullanımını tespit ederek, ofisler için uygulanabilir kaynak yönetimi oluşturmayı ve bu çerçevede ofislerin çevreye verdikleri zararı azaltmayı hedefliyor. Programa katılan şirketler bir taraftan doğal kaynaklar üzerinde yarattıkları baskıyı azaltırken diğer taraftan ofis giderlerinde oluşan azalma sebebi ile tasarruf yapmış oluyor.
Bu amaçla yola çıkan ofisler, Green Office ile enerji tasarrufu, ulaşım ve malzemelerin verimli kullanımı gibi konularda azaltım hedefleri belirliyor.
Belirlediği hedeflere ulaşan ofisler ise Green Office Diploması alma hakkı kazanıyor.
Green Office, şirketlerin doğayı korumak adına geliştirdikleri çevre politikalarını destekliyor ve sürdürülebilir uygulamaların ofiste yaygınlaştırılmasına öncülük ediyor. Şirketlerin kurumsal imajlarına katkıda bulunan Program, aynı zamanda şirket çalışanları ve şirket hedef kitlesine yönelik yapılan iletişim faaliyetlerine de değer katıyor.

www.wwf.org.tr - yesilofis@wwf.org.tr
Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi İmzalandı.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), binalarda enerji kullanımının yüksekliğine dikkat çekmek ve enerji kullanımını düşürmek amacı ile ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ni hazırladı.

Bildirge; kamu, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, Türkiye’deki tüm kurumları ilgilendiriyor ve hepsinin imzasına açık bulunuyor.
4. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı kapsamında 10 Ocak Perşembe günü düzenlenen ‘Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi’ imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılarak bildirgeye destek verdi.
Binalarda Enerji Verimliliği Bildirgesi'nde, ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyulacak standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi artıracağına işaret ediliyor. Bildirgede, iş dünyasının ticari binalarda enerji verimliliğini sağlamak için ihtiyaç duyacağı standartların dünya çapında enerji verimli binalara talebi arttıracağı belirtilerek, ortak çabanın, dünya çapında enerji kullanımı ve karbon salınımında kayda değer bir iyileşme sağlanması olduğunun altı çiziliyor. Bildirgede, SKD üyelerinin yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin enerji kullanım performansını arttırmayı hedefleyen bu platformun katılımcı kurumlar için beş aksiyonu içerdiğinden söz ediliyor. Bildirgeyi imzalayan şirketler, bu beş aksiyonu yerine getirmeyi taahhüt ediyor.
Sayı 2
Ersa & Tasarım Bienali Sunay Akın ile İstanbul Oyuncak Müz...