Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

ARKIMEET / 2013 Teması: BYPASS

23.02.2015
Sayı 4

ARKIMEET 2013, Türkiye ve diğer ülkelerden mimarların buluşacağı bir etkinlik olarak 7-8 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Arkitera Mimarlık Merkezi tarafından VitrA öncü sponsorluğunda düzenleniyor.

“Mimarlar İstanbul'da Buluşuyor” sloganıyla yola çıkılan etkinlikte tema “BYPASS” olarak belirlendi. Yerel ve küresel anlamda kent ve kentliye ait sorunların ve bu sorunlara cevap olarak üretilen çözümlerin ele alınacağı etkinlikte pek çok başka konu da masaya yatırılacak.

En küçük ölçekten, kent ve hatta dünya ölçeğine uzanan farklı olguların ele alınacağı konferans ve panellerde hem pratik hem de teorik anlamda muhtelif kavramlar irdelenerek kent ve mimarinin ilişkisi analiz edilecek, aynı zamanda çeşitli sorulara cevaplar aranacak... Kentlere yapılan müdahaleler sürdürülebilir ve yenilenebilir kılınamazken mimarlar neler düşünüyor? Kamusal mekânlar, ulaşımla ilgili stratejiler, kent içi alanlar tutarsız yaklaşımlarla 'kestirmeden' planlanırken yapılan sözde sıhhileştirmeler geri dönülemez hastalıklı sonuçlara gebe olmakta. Kentli bireylerin ve özellikle de mimar ve diğer ilgili meslek profesyonellerinin dahil olamadığı, göz ardı edildiği ya da atlandığı süreçlerde ortaya çıkan kısa devrelerin sorumlularını bulmak çok da zor değil. Ya gerçek çözümler? Peki kuralları, çözümleri ve hatta sorunları belirleyen iktidar sahipleri bireylerin oyun alanı olan kentlerden kimleri / neleri bertaraf ediyor; sorunları, arızaları, sokak köpeklerini ya da kentli bireyleri?

Ünlü Çizer Cem Dinlenmiş "BYPASS"ı Ele Alıyor!

Türkiye ve dünyadaki farklı durumları tespit ederek kendine özgü çizimleriyle ifade eden Cem Dinlenmiş, ARKIMEET 2013 tema metnini yorumlayarak yaratacağı görsel bir ürünle konunun gelişimine katkıda bulunuyor.

İstanbul özelinde yapılı çevre ve ulaşım konularını tek bir potada eriterek kentte yüzleşmek zorunda kalınan "kestirme"den geçici çözümler, bürokrasinin derman olamadığı çaresizlikler ve İstanbul'da kentli olmanın zorlukları gibi hususları ARKIMEET 2013'ün etki alanıyla paylaşıyor.

ARKIMEET 2013 etkinliklerine ve diğer tüm güncel bilgilere www.arkimeet.com web sitesinden ulaşılabiliyor.
Sayı 4
Sürdürülebilir Markalar Dadatart