Tasarım,
sanat ve fikir kütüphanesi

Studio-X

04.08.2017
Sayı 17

Kentin bugün ve gelecekte karşılaşacağı sorunları tanımlamayı ve çözümleri için yeni düşünce biçimleri üretmeyi hedefleyen bir kent laboratuvarı…

Yazar: Merve Aktaş
merveaktas@ersamobilya.com


Columbia Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin [GSAPP] bir girişimi olarak kurulan Studio-X Istanbul, küresel bir üniversitenin İstanbul mekanı olarak üniversitenin içeriğini dışa vurmak, dışarıdaki bilgiyi de içeri almak ve aradaki sınırı olabildiğince muğlaklaştırmak amacıyla kurulmuş. Columbia Global Centers | Turkey işbirliğinde kentle ilişkili konularda iyi fikirlerin büyümesine, yeni fikir önderlerinin yetişmesine ev sahipliği yapmayı hedefleyen Studio-X Istanbul; bu amaç doğrultusunda uzmanlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler arasında bilgi alışverişini sağlayacak yeni bir platform oluşturuyor.  

İçerinin dışarıyla bağını olabildiğince şeffaflaştıracak bir konumlandırmayla Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde iki katlı bir yapıya sahip olan mekan, Ersa ve ŞANALarc işbirliğinde tasarlanan Lin kütüphane sisteminin kullanıldığı X-Reads kütüphanesinde ziyaretçilerine tasarım, mimari, kent ve toplumsal bellek üzerine odaklanmış özel bir seçki sunuyor. Farklı alanlardan önemli araştırmacıların katkılarıyla oluşturulan bu seçkide; el sanatları, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, iletişim, mimarlık, mobilya, müzik, oyuncak, peyzaj mimarlığı, sağlık, sanat, sanayi yapıları, politika, sosyoloji, tarih, yemek gibi çok çeşitli alanda üretilmiş kaynakların yanı sıra, akademik tezler ve süreli yayınları da bulmak mümkün.  


Studio-X Istanbul aynı zamanda öncülüğünü ve ev sahipliğini yaptığı çok sayıda etkinlik serisiyle farklı disiplinlerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Aralık 2015’te Pelin Derviş’in koordinasyonunda 3. İstanbul Tasarım Bienali’nin kavramsal çerçevesine paralel, Türkiye’deki tasarımın 200 yıllık tarihine odaklanan Türkiye Tasarım Kronolojisi projesini geliştiren Studio-X Istanbul, bu projeyle bienalden sonra da devam edecek kapsamlı bir sürecin başlamasını sağladı. Türkiye Tasarım Kronolojisi, tasarımın farklı dallarını Tanzimat’tan günümüze uzanan bir zaman diliminde; toplumsal, politik ve ekonomik veriler üzerinden incelerken; projenin devamı niteliği taşıyan “Meraklısına Tasarım Tarihimiz: Kütüphane Buluşmaları” adlı yeni bir seride tasarım tarihinin izini sürmeye devam etti. İstanbul Tasarım Bienali iş birliği ve Ersa’nın desteğiyle gerçekleştirilen bu buluşmalar, projenin başlangıcında olduğu gibi Pelin Derviş tarafından koordine edildi. 

Mart – Mayıs 2017 tarihleri arasında her hafta “Mimarlar ve Kitapları”, “Mimari Fotoğraf” ve “Tahayyülden İnşaya, Bir Araç ve Sonuç Olarak Teknoloji” başlıklarında tasarım tarihine dair farklı bir tartışma başlatmayı amaçlayan buluşmaların sonuncusu, “Mobilyada Bir Kurumsallaşma Öyküsü” başlığı altında, etkinlik sponsoru Ersa’nın 60 yıllık tarihine odaklanıyordu. Türkiye’deki tasarım ortamına üç kuşak boyunca katkıda bulunan Ersa’yı, günümüzden kurulduğu 1958 yılına doğru giderek tanımayı amaçlayan buluşmada, markanın iş birliği yaptığı mimar ve tasarımcıların yanı sıra, sektörün farklı alanlarından isimler, 50’lerden günümüze mobilya sektöründe yaşanan dönüm noktalarını ele alarak bugünün yapı taşlarını oluşturan gelişmelerden bir kesit çıkardı. 

Sayı 17
Orangwanita Yağmur Çalış